Ordens- og sikkerhedsregler for SØS:

Centeret er åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 22.00 og lørdag og søndag fra 7.00 – 20.00. Dette skal respekteres af alle, så hestene kan få den fornødne ro og personalet kan åbne og lukke på de ovenfornævnte tidspunkter.

Færdsel uden for lukketiderne skal på forhånd aftales med centerets daglige leder.  Al færdsel på området skal ske under hensyntagen til de igangværende aktiviteter, de andre pensionærer og medlemmer samt de opstaldede heste.

Hunde medbringes på eget ansvar og skal, både udenfor og indenfor, altid føres i snor på centeret.

Det er vigtigt, at begå sig rigtigt i stalden, i ridehallen og generelt på klubbens område.

Klubbens generelle regler:

Der må ikke løbes, ikke råbes og ikke leges indendørs.

Omgå hesten/ponyen med rolige bevægelser og med respekt.

Husk det er levende væsener, som også har brug for ro og hvile.

Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

Ingen fører en hest uden trense eller træktov.

Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.

Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.

Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

Ingen anvender sporer uhæmmet.

 

Klubbens stald-regler:

Heste må ikke stå uden opsyn på staldgangen eller på striglepladserne.

Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.

Børn under 12 år skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm i stalden.

For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.

Hver rytter rydder op efter sig selv og hjælper med at feje, fjerne klatter m.m.

Brug af vaskepladsen skal ske med mindst muligt forbrug af vand. Vaskepladsen må ikke bruges til længere opholdsplads for hesten. Vaskepladsen skal ryddes op efter brug.

Hestepærer og andet skidt skal fjernes.

Observeres uregelmæssigheder eller sygdom ved elev-hestene skal der rettes henvendelse til staldpersonalet, lederen af elevskolen eller berideren, (se tlf. nr. på opslag på tavle i forhal). Det gælder i øvrigt for de fleste spørgsmål – spørg berideren. Kan han / hun ikke træffes, så ret henvendelse til formanden.

Der er rygeforbud overalt indendørs på rideklubben. Udendørs rygning skal foregå i områderne ved de opsatte askebægere.

Den der forlader faciliteterne sidst, er forpligtiget til at sørge for at alle døre og vinduer er lukket og lyset er slukket alle steder. (Dørene til klublokalet, sadelrum og lade skal være låste).

Klubbens medlemmer deltager, i pasning af stald, når personalet har fri, samt i rengøring af klublokale, sadelrum, toiletter.

Alle pensionær tildeles en rengøringsweekend om året. Hvis man ikke kan den weekend, må man bytte med en anden.

Tal ordentlig til hinanden og hjælp til, hvis nogen har brug for det!

 

Klubbens ridehus- og baneregler:

Alle skal ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.

Børn og unge under 18 år SKAL bære godkendt sikkerhedsvest ved springning.

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon, MP3, Ipod og lign. under ridning, medmindre telefonen benyttes som headset i undervisningsøjemed.

For at benytte centerets ridehuse og baner skal man være medlem af klubben og / eller have facilitetskort hertil.

Ved ridning i ridehus og på baner rides venstre mod venstre.

Kig op og vis hensyn når du rider.

Skridt foregår på hovslaget venstre volte, én og én.

I ridehallerne (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.

Longering kun i den lille ridehal, efter aftale med de andre ryttere.

For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.

Løse ponyer/heste må kun ske i laden og ikke i den lille eller store ridehal.

Ingen springning uden opsyn af kyndig voksen.

Efter endt ridning i ridehus og på baner skal der fjerne klatter.

Undervisning på SØS må kun varetages af godkendte undervisere

Ophold midt på ridebanen til fods uden hest må kun ske som underviser og hjælper til springning

 

Klubbens regler for skov- og terrænridning:

Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen

Ryttere mellem 12-18 år må aldrig ride alene i skoven, men gerne to og to.

Ryttere under 12 år må kun ride i skoven såfremt de er i følgeskab af en rytter over 18 år.

Det skal altid meddeles hjemme på centeret når man ride ud.

Ved skovridning skal skovens regler følges, disse hænger på opslagstavlen.

Der må kun rides på anviste stier og veje.

Sæt tempoet ned til skridt når skovens øvrige brugere mødes.

På grusveje må traves i kort trav, enkeltvis og i vejens midte (ikke i kørespor).

Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.

Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

Ved færdsel i terræn og på vej til hest efter mørkets frembrud, skal hest og rytter bære lygter og reflekser.

Ved rytterens venstre ben skal der være anbragt en lygte, der lyser hvidt fremad, og rødt bagud. Lyset skal være synligt i mindst 150 meters afstand. Hesten skal om hvert ben være forsynet med reflekterende bånd af mindst 5 cm’s bredde

 

Klubbens foldregler:

Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.

Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.

For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil

Sørg altid for at de strømførende led lukkes, af hensyn til strømføringen i resten af foldene.

Rigtig god fornøjelse!

Bestyrelsen